อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค 4.0

วันที่ 13 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 350
โรงเรียนธิดาแม่พระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องเทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
 

ณ หอประชุมคาเร็ตโต  โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
เมื่อวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2560

ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค 4.0 โดยมีคุณครูให้ความสนใจและร่วมมือในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

ชมภาพเพิ่มเติมที่ :
http://schoolweb.eduzones.com/thidamaepra/admin/manage_gallery.php?do=list&in=gallery_item&gid=20171113081651gOFRVpH


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าร.ร.ธิดาแม่พระ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สอบได้มอบตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 และ นักเรียนที่สอบได้เป็นตัวสำรองให้ติดตามผลหลังจากเวลา13.00น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 กรุณาเตรียมหลักฐานในการมอบตัวตามใบประกาศข้างล่าง