ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้น ป.3-ม.4 ปีการศึกษา2561 (ประเภททั่วไป)

วันที่ 18 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 1272


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เข้าเรียนในชั้น ป.3-ม.4 ปีการศึกษา2561 (ประเภททั่วไป)

โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี(หมายเหตุ: นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันที่กำหนดใน

ประกาศผลสอบคัดเลือกตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ถือว่าสละสิทธิ์)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแนบประกาศผลสอบคัดเลือกป.3-ม.4
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าร.ร.ธิดาแม่พระ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สอบได้มอบตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 และ นักเรียนที่สอบได้เป็นตัวสำรองให้ติดตามผลหลังจากเวลา13.00น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 กรุณาเตรียมหลักฐานในการมอบตัวตามใบประกาศข้างล่าง