การศึกษา ศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Education)

วันที่ 11 พ.ย. 2557
ผู้เข้าชม : 1931

การศึกษา ศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Education)

สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งอนาคตใหม่
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์
stem Literacy
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง