นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาจีน ในวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย.2561นี้

ให้สวมชุดพละเสื้อสีชมพู ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.00 น.ณ อาคารดวงหทัย(ตึกมัธยม) ขอบคุณค่ะ