ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิชาการออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
 • 2 February 2021
 • 1208
 • 0
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  ในการสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธิ...
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตา นักเรียนเดิม)
 • 25 January 2021
 • 4286
 • 0
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตา นักเรียนเดิม)  ปีการ...
อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบและรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-Test 2020”
 • 8 December 2020
 • 2540
 • 0
ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระเรื่อง ผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-Test 2020”-----------------------...
อ่านต่อ
ประกาศแจ้งนักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ที่สอบไม่ผ่าน/ติด 0/ติด ร/มผ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • 15 November 2020
 • 1892
 • 0
คลิกเพื่อดูประกาศแจ้งนักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ที่สอบไม่ผ่าน/ติด 0/ติด ร/มผ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักเรียน...
อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน “Asian Science Mathematics and English Olympiad” (ASMO) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 มีกำหนดสอบในวันที่ 18 ต.ค. 2563
 • 6 October 2020
 • 1481
 • 0
คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน   “Asian Science Mathematics and English Olympiad&...
อ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศกึษาปีที่3 - มัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทรอบทั่วไป)
 • 15 March 2020
 • 8513
 • 0
คลิกเพื่อดูผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 - มัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทรอบทั่วไป)
อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 12 March 2020
 • 5869
 • 0
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
อ่านต่อ
ประกาศจากโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบ และการเรียนล่วงหน้าของนักเรียน
 • 2 March 2020
 • 15988
 • 0
ประกาศจากโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบ และการเรียนล่วงหน้าของนักเรีย...
อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ)
 • 15 February 2020
 • 5650
 • 0
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโครงการห้องเรียนพ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด