ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตา นักเรียนเดิม)  ปีการศึกษา 2564

     จากการยื่นขอโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อให้การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ณ ร.ร.ธิดาแม่พระ ฝั่งประถมศึกษา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด