ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 

ในการสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(สอบระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ โรงเรียนธิดาแม่พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ