โรงเรียนธิดาแม่พระ ร่วมกับสถาบันขงจื้อ มอ. วิทยาเขตภูเก็ต จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-10.30 ณ อาคารดวงหทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ สามารถขอใบสมัครและสมัครได้ที่ครูสอนภาษาจีน หรือที่ไอดีไลน์: kajeab501 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นี้ 
***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้