ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ Thidamaepra Pre-test 2019

จัดสอบในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 7.50 น.-12.10 น.

ณ อาคาร ดวงหทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี (ฝั่งตึกมัธยมศึกษา)

การแต่งกาย ให้สวมชุดนักเรียน และสิ่่งที่ต้องเตรียมมา มีดังนี้
1. บัตรประชาชน
2. ดินสอ ปากกา ยางลบ
*หมายเหตุ นักเรียนควรมาก่อนเวลาเข้าห้องสอบ อย่างน้อย 15 นาที

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ