ตารางสอบ และห้องสอบ HSK '2020

โดยมีกำหนดสอบ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม2563 ศูนย์สอบโรงเรียนธิดาแม่พระ

 

คลิกเพื่อดูตารางสอบ HSK 2020

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบทุกท่าน ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

ดินสอ ยางลบ และมาก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที