ประกาศโรงเรียนธิดาแม่พระ
เรื่อง ผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-Test 2020”
-------------------------------------------------------------------------------------------


ตามที่โรงเรียนธิดาแม่พระจัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-Test 2020”

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบและรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

 

คลิกเพื่อดูผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-Test 2020”