ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการThidamaepra Pre-test 2019
  • 4 December 2019 15:08
  • 1464
  • 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ Thidamaepra Pre-test 2019 จัดสอบในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 7.50 น.-12.10 น. ณ อาคาร ดวงหทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี (ฝั่งตึกมัธยมศึกษา) การแต่งกาย ให้สวมชุดนักเรียน และสิ่่งที่ต้องเตรีย
อ่านต่อ